Currently set to Index
Currently set to Follow
PŘENOSNÝ TEPELNÝ ELEKTRICKÝ GENERÁTOR Z TRANSMASHOVÉ RASTLINY: ELEKTRICKA ZDARMA Z KOŠÍKU
VŮZ METRA YAUZA MODEL 81-720 / 721

Tenzometr je zařízení, které měří napětí a napětí v omezené oblasti. Díky získaným údajům je možné zjistit napětí v objektu, které může získat jeho strukturu a vyhnout se nebezpečným situacím. Tenzor napětí se používá k výpočtu nejlepšího napětí v různých konstrukčních nástrojích a při vytváření železobetonových konstrukcí. Také tato zařízení umožňují uplatnění ve strojírenství a textilním průmyslu.

tenzometr

A funkce Popis
Tenzometrie pro hypoteční řetězec TB-200 měření teploty média v místě instalace tenzometrů. Tenzometrie pro stříkající struny TB-200 VNIIG.N je možné měřit silnou vrstvu vzduchu (potrubí, kovové povrchové úpravy tunelů, mostů atd.).
Technické parametry
Výkonové parametry tenzometrů:

 • špičková hodnota impulsu spouštěcího napětí je v rozsahu, V 150 ± 10;
 • doba pulsu na úrovni 0,1 už ne, ms 0,5;
 • doba opakování pulsu práv 0,5;
 • špičková hodnota proudu spotřebovávaného tenzometrie, nic víc, mA
 • polarita spouštěcích impulzů je slyná.

Výstupní parametry tenzometru:

 • forma výstupního signálu tenzometru – tlumené kmity blízké sinusoidální;
 • rozsah periody výstupního signálu tenzometru, μs od 500,0 do 1100,0;
 • napěťové rozpětí výstupního signálu tenzometrů s nominální periodou výstupního signálu asi 800,0 μs, ne méně než mV 5;
 • logaritmické zrušení výstupního signálu tenzometrů není větší než 0,001;
 • odpor cívky tenzometrů, Ohm od 750 do 850.
 • Přípustná odolnost tenzometrů proti zatížení není menší, kOhm
 • Izolační odpor výstupních kontaktů Příjem k pouzdru tenzometru není menší, MΩ
 • Kalibrační charakteristika tenzometrů relativní deformací (nominální a individuální):

s = AT 2  + BT 1  + C

kde je hodnota změřeného relativního napětí tenzometrů, milion ‚ 1 ;

T je  perioda výstupního signálu tenzometrů, ms;

A  = 802,63  ms 2 , B = –  85,49  ms, C = –  659,72 milionu  ‚ 1  – nominální hodnoty odhadů kalibračních charakteristik tenzometrů, nastavení během překročení reprezentativního vzorku tenzometrů.

Poznámka. Pri pouziti tenzometrů pro Stanovení relativní deformace velkých struktur, například přehrad, JE dovoleno použít speciální jednotku Měření – 10 ‚ 5,  poměr relativní deformace JE Roven 10 milionům‘ 1 .

Horní a dolní meziobvod výstupního signálu tenzometru při určování jednotlivých kalibračních charakteristik schopných hodnotitelů. 1.

stůl 1

 

Prodloužení struny, mikronie Tenzometr relativní deformace, mn ‚ 1 Tlejší, μs T horní, ISS Průměrné T, ISS (nominální)
0 0 1034,9 1045,3 1040.1
třicet 150 939 949,4 944,2
60 300 865,8 876.2 871
90 450 807,6 818 812,8
120 600 759,8 770,2 765
150 750 719,6 730 724,8
180 900 685.3 695,7 690,5
210 1050 655,4 665,8 660,6
240 1200 629,2 639,6 634,4
270 1350 605,8 616,2 611,0
300 1500 584,9 595,3 590,1
330 1650 566.1 576,5 571.3
360 1800 548,9 559,3 554,1
390 1950 533,2 543,6 538,4
420 2100 518,8 529,2 524,0

 

 • Rozsah měření relativního přetvoření tenzometrem (při pohledu na možnosti nastavení referenčního bodu přetvoření tenzometrie), milion ‚ 1  od mínus 500 do 1600.
 • Skutečná šířka rozsahu pro měření relativního napětí tenzometru je 1 500 zemí „ 1 .
 • Vzdálenost přesnost tenzometrů v rozsahu až k měření relativní deformace ± (5 + 4/7) mn ‚ 1, kde je   možné signalizovat tenziometru T – perioda od 1,04 do 0,52 ms. Uvedené meze přípustné základní chyby tenzometrů, pokud jde o relativní deformaci, návštěvy mezím přípustné odchylky periody výstupního signálu tenzometríniblíniblibliblib
 • Meze přípustných změn periody výstupního signálu při určování jednotlivých kalibračních charakteristik tenzometrů jsou ± 2,6 μs.
 • Meze přípustné odchylky periody výstupního signálu tenzometrů způsobené změněné okolní teploty za provozních podmínek jsou ± 2,6 μs.

Kalibrační charakteristika tenzometrů podle teploty má tvar:

T = (R / R  l) / a T

kde       T je  hodnota měřená tenzometrie, ° C;

R  je odpor tenzometru měřený při teplotě  T ° C,  Ohm;

Ro je  odpor tenzometru měřený při teplotě  0 ° C,  Ohm;

at =  0,00428 –  teplotní koeficient měděného drátu, ze které je vyrobena cívka elektromagnetických hlav tenzometru, 1 / deg.

 • Rozsah měření teploty s tenzometrií je od 30 do 50 ° C.
 • Přípustná základní chyba tenzometrů při riziku je ± 1,0 ° C.
 • Pravděpodobnost neočekávaného provozu tenzometrů po uplynutí 10 let s hladinou spolehlivosti 0,8 není menší než 0,95.
 • Průměrná životnost tenzometrů je 20 let.

Národné rozměry tenzometrů:

pro tenzometrii, které mají být vloženy do pole objektů

 • délka měřící základny tenzometru ………………………………. 200;
 • průměr pouzdra, mm ……………………………………………………… 28/38;
 • průměr kotev, mm ………………………………………………… 60;
 • celková délka, mm …………………………………………………………………… .320.

pro tenzometrii umístěné na povrchu předmětu

 • délka měřící základny tenzometru ………………………………. 200;
 • průměr pouzdra, mm ……………………………………………………… 28/38;
 • připojovací rozměry kotev, mm ……………………… 60;
 • celková délka, mm …………………………………………………………………… .320.

Hmotnost tenzometru, včetně připojovacích kabelů, není větší než 1,5 kg.

Struktura

Rozsah dodávky tenzometru TB 200-VNIIG je uvedeno v tabulce. 2.

tabulka 2

Označení Naprosto název
TB.200-01.00.00 RE Tenzometr TB 200-VNIIG.KH Štítek s kalibračními údaji Návod k výpočtu (jeden na šarži tenzometrů) Tenzometrický tenzometr TB 200-VNIIGTU 42 73-200-00129716-04

Zařízení a provoz tenzometrů

Tenzometrické zařízení TB 200-VNIIG je znázorněno na obr. 1.

obvod tlakoměru

Tenzometrická vrstva z kontinuálního válcového těla 1 a dvou kotev 2, ve které je připevněna napnutá struna 3 a elektromagnetická hlava 4 pro vybuzení struny a vytvoření proměřní EMR

Síla z deformovatelného betonu je k dispozici v tenzometrickém tělese a thostometrickém těle, kde je možné vidět, že je možné sledovat deformaci betonu, znát mu odporovala. Přiblížení nebo odstranění kotev 2 tenzometru způsobí změnu délky struny 3 a související změnu vaší napětí. To, ceteris paribus, jasně změněné frekvence přirozených vibrací řetězců.

Struna je potlačena ze stavu klidu, který stimuluje proud přivítáním do vinutí cívky 4 elektromagnetickými hlavami 5, můžete využít její „štípnutí“, námenov Řetězec kmitající v mezeře magnetickém rušení elektromagnetických hlav 5 indukuje proměnnou EMF v otáčkách cívky. Frekvence EMF indukovaná v cívce 4 tenzometru je stejná jako frekvence kmitů struny. Měření frekvence kmitání struny se zobrazuje pomocí periodometru.

Kalibrační charakteristika

Kalibrační charakteristika každého tenzometru je individuální. Tato závislost je vyžadována kalibrováním tenzometrického řetězce na speciální instalaci, která reprodukuje danou deformaci. Na základě výsledků měření je kalibrační křivka, která graficky zobrazuje odezvu tenzometru na změnu vzdálenosti mezi kotvami (obr. 4).

kalibrační charakteristika tenzometru

Získané Pomocí frekvence frekvence km km km Pomocí Pomocíivky Pomocíruomet Pomocí Pomocí Pomocí Pomocí Pomocí Pomocí Pomocí Pomocí Pomocí Pomocí Pomocí Pomocí Pomocí Pomocí Pomocí Pomocí hodnotu hodnotu hodnotu hodnotu hodnotu hodnotu hodnotu hodnotu hodnotu hodnotu hodnotu hodnotu hodnotu hodnotu hodnotu hodnotu hodnotu hodnotu hodnotu hodnotu hodnotu hodnotu hodnotu hodnotu hodnotu hodnotu hodnotu hodnotu hodnotu hodnotu hodnotu hodnotu hodnotu hodnotu hodnotu hodnotu hodnotu hodnotu hodnotu hodnotu hodnotu hodnotu hodnotu hodnotu hodnotu hodnotu hodnotu hodnotu hodnotu hodnotu hodnotu hodnotu hodnotu hodnotu hodnotu hodnotu hodnotu hodnotu hodnotu hodnotu hodnotu hodnotu hodnotu hodnotu hodnotu hodnotu hodnotu hodnotu hodnotu hodnotu hodnotu hodnotu hodnotu hodnotu Zlame relativní deformace betonu uvnitř základny tenzometru a je možné využít napětí ve studovaných betonových hmotách, je-li známa pružný modul tohoto betonu, pomocná rovnice:
o = e *
Eitéon teov jeov
e je získaná hodnota změřeného relativního napětí základny tenzometru;
Ei je modul pružnosti materiálu studované betonové hmoty, MPa.

Vlivem teploty zkoumaného média (betonu nebo horniny) se měnící odpor elektromagnetických hlav. Změny odporu elektromagnetických hlav při pohledu na odpory při nulových hodnotách pomocí interaktivní kontroly relativního odporu na cestě se stanovením teploty tenzometru a plochy studovaného mécrétous sousm Individuální kalibrační charakteristika tenzometrů podle teploty se provádí měření odporu elektromagnetických hlav tenzometrů Ro v nulovém termostatu.

ZÁRUKA VÝROBCE

Výrobce vhodných shodu vyráběných tenzometrů se všemi požadavky TU 42 73-200-00129716-15 za podmínky provozu, údržby, skladování, přepravy nákladů provozní dokumentace.
Záruční doba tenzometru je 24 měsíců od výroby dat. Záruční doba provozu tenzometru je 5 let od data uvedení do provozu.
Záruční povinnosti vyprší:

 • po záručních dobách skladování, není-li tenzometrickým do provozu;
 • po záručních dobách, je-li tenzometrická do provozu před uplynutím záručních dobách.

Záruční a pozáruční oprava tenzometru se týká u výrobce.

Stáhnout návod k tisku (PDF)

Typy tenzometrů

Uživatelé k velkému počtu aplikací, kteří používají několik typů tenzometrů uživatelů v různých situacích. Liší se od sebe, kdo dělá a jaké práce. Globálně jsou zařízení dostupná na elektrických a elektrických možnostech. Možné 4 další typy druhého typu zařízení:

 • Odolné, tj se měření pomocí pomocí tenzometrů;
 • Řetězce, ve skutečnosti je napětí detekováno malou délkou drátu;
 • Kapacitní, s elektroměrem ve vašem kondenzátoru s proměnnou kapacitou;
 • Indukční s podpůrnými hranoly nebo podpěrami nožů.

První z řady zařízení se objevily mechanické tenzometrie, které byly využity pro aplikace nových matematických metod pro studium materiálů. Další vývojové technologie se začaly využívat elektronické možnosti, které se nacházejí v moderním průmyslu.

Mechanické tenzometrie

Pro pochopení principu fungování těchto zařízení je možné svařovat spolehlivé mechanické tenzometrie. Výpočty se zde provádějí odhalením číselné hodnoty prodloužení objektu na jeho vnitřním napětí v důsledku působení deformujícího se zatížení. Síla, se tenzometrickým účinkem na vzorku, je možné podmínrem délek ramen zařízení. Koeficient je často v počtu od 1 do 12 tisíc.

Tenzometrické tenzometrie

Naše společnost se zabývá prodejem tohoto typu zařízení. Univerzální multifunkční měřiče práce s malými částmi ocelového drátu. Je připevněn k vnitřním trubkám ke koncům obslujícím jako zátky. Produkt je držen na místě pomocí montážních bloků. Zařízení poskytuje úroveň napětí výpočty účasti frekvence kmitání na napětí drátu.

Čidlo je upevněno na vnější straně těla zkoušeného předmětu fixace šablony. Chcete-li použít pomocí šroubů nebo lepidla. V tomto případě je možné použít připojené zařízení. Data jsou kreditnína připojením kabelů.

Náklady na zařízení

Cena tenzometrů dostupných na typu, účelu a popularitě výrobce. Náklady na jednoduchá mechanická zařízení začínající od tisíc rublů, ale elektronické možnosti státního nákupu desetkrát více. Tento způsob je způsoben vyšší přesností měření a zvýšenou spolehlivostí.

Nákup tenzometrů

Při výběru zařízení zveřejňuje pozornost své výroby. Přesnost jeho měření bude záviset na tomto parametru, který může vážně ovlivnit úspěch vaší práce. Můj, jako výrobce tenzometrů, garantujeme nejvyšší kvalitu produktů. Při výpočtu jsou akceptovány všechny normy stanovené platnými právy, potvrzující dostupnost dostupných certifikátů. Chcete-li koupit tenzometr, zdarma přidat produkt do košíku a zdarma. Doručení se považuje poštou, je možné vyzvednutí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Заказать обратный звонок

  NÁZEV

  TELEFON

  E-mail

  ZPRÁVA

  ×

   ×